Αφίσα: Συνεργαζόμαστε με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

amarysia-afisa2