Ε.Υ. K.E.K.O.

Φορείς

Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης  ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ είναι:

  • B & F Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΕΠΕ, ως συντονιστής,
  • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ OTA
  • Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών,
  • ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε.,
  • ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΕ Στρατηγικής και Επικοινωνίας

Οι εταίροι που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο θα υλοποιήσουν δράσεις αντίστοιχες με τη φύση των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται μέσω της δικτύωσης και της άμεσης συνεργασίας τους, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες ενεργειών, που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

Αίτηση Συμμετοχής Ωφελουμένων

aitisi-epix

portal

Newsletter Sign Up

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα μας