Ενημερωτική Ημερίδα για την πράξη «Ολοκληρωμένη Τοπική Δράση για την Κοινωνική και Εργασιακή Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων του Δήμου Αμαρουσίου»

21 | 12 | 2012

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, ενημερωτική ημερίδα με θέμα την πράξη «Ολοκληρωμένη Τοπική Δράση για την Κοινωνική και Εργασιακή Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων του Δήμου Αμαρουσίου».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ, με κεντρικό ομιλητή το Δήμαρχο Αμαρουσίου κ. Γεώργιο Πατούλη.

Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερόμενων σχετικά με τους στόχους του προγράμματος, το οποίο αφορά στην ένταξη στην αγορά εργασίας 80 ανέργων που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες του Δήμου Αμαρουσίου, καθώς και τα οφέλη του για την τοπική κοινωνία, σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν επίσης οι επόμενες δράσεις, που θα πραγματοποιηθούν με την έναρξη της νέας χρονιάς.

Ο κ. Γ. Πατούλης, στη διάρκεια της ομιλίας του, τόνισε: «Η κοινωνία της πόλης μας, όπως και οι πολίτες όλης της χώρας, βιώνουν έντονα τις συνέπειες της κρίσης. Κανένας δεν μένει ανεπηρέαστος από την έκρηξη της ανεργίας και από τη γενικότερη οικονομική ανασφάλεια, αφού δεν υπάρχει σχεδόν καμία οικογένεια χωρίς να έχει ένα τουλάχιστον μέλος της άνεργο. Στην κατάσταση αυτή που διαμορφώνεται, δεν έχουμε το δικαίωμα να μείνουμε απαθείς. Ως Δήμος με έντονα κοινωνικά αντανακλαστικά, αναλαμβάνουμε δράσεις και πρωτοβουλίες για να στηρίξουμε έμπρακτα αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αμαρουσίου λαμβάνει μέρος μέσα από τη συμμετοχή του στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ σε ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους, ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες της τοπικής μας κοινωνίας, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
Μέσα από τη συνεργασία και τη συνένωση δυνάμεων, δίνουμε την ευκαιρία σε άνεργους να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να ασκήσουν οι ίδιοι αυτόνομη επιχειρηματική δραστηριότητα. Παράλληλα, στηρίζουμε τις επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρουσίου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους.»

Ομιλητές ήταν επίσης, ο κ. Γιώργος Πουλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Αναπτυξιακής Δήμου Αμαρουσίου, η κα. Ελένη Γιαννακοπούλου, Υπεύθυνη Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αμαρουσίου, o κ. Δημήτρης Αμίτσης, Υπεύθυνος Εθνικών Προγραμμάτων και Μονάδας Προγραμματισμού Δήμου Αμαρουσίου, και η Υπεύθυνη Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε., κα Γεωργία Αθανασοπούλου.

Η Πράξη με τίτλο «Ολοκληρωμένη Τοπική Δράση για την Κοινωνική και Εργασιακή Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων του Δήμου Αμαρουσίου», της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.amarysia-artemis.gr και να απευθύνονται στο Δήμο Αμαρουσίου.

Photo-1

Photo-2